Công đoàn VNPT Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngày 25/3/2023, Công đoàn VNPT Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028.