Khảo sát tình hình thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-TLĐ ngày 19/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 (Luật ATVSLĐ) trong hệ thống công đoàn, ngày 30/11/2021, tại trụ sở Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn LĐVN đã làm việc với Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn VNPT và Công đoàn cơ sở TCT Truyền thông thuộc Công đoàn VNPT về việc triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ.