Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn điều chỉnh về công tác nhân sự Đại hội công đoàn

06/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 495/CĐVNPT-CS
Ngày BH 12/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu

Hướng dẫn điều chỉnh về công tác nhân sự Đại hội công đoàn

CQ ban hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Đại hội II Công đoàn VNPT
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm