Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT, ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

18/07/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 396/KH-CĐVNPT
Ngày BH 20/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu

 Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT, ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

CQ ban hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm