Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn

02/06/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 299/HD-CĐTTTT
Ngày BH 07/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn

CQ ban hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền giáo dục
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm