Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân viên chức lao động

28/05/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 260/KH-CĐ
Ngày BH 07/06/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân viên chức lao động

CQ ban hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác nữ công
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm