Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Chế độ báo cáo đối với các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN

26/05/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 257/QĐ-CĐTTTT
Ngày BH 31/05/2021
Ngày hiệu lực 26/05/2021
Trích yếu

Chế độ báo cáo đối với các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

CQ ban hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hướng dẫn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm