Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hỗ trợ cho đoàn viên, bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4

25/05/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 158/CĐVNPT-TG
Ngày BH 31/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu

Hỗ trợ cho đoàn viên, bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4

CQ ban hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Chăm lo đời sống và thực hiện CSXH
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm