Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Thúc đẩy tăng năng suất lao động

09/03/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 87/HD-CĐTTTT
Ngày BH 19/05/2021
Ngày hiệu lực 09/03/2021
Trích yếu

Triển khai Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

CQ ban hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hướng dẫn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm