Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định 1911/QĐ-TLĐ của TLĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn

19/12/2016

Chi tiết:

Số / ký hiệu 1911/QĐ-TLĐ
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 19/12/2016
Trích yếu

Quyết định về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm