Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

20/11/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu 45/2019/QH14
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 20/11/2019
Trích yếu

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Luật
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm