Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá XII

03/02/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu 174/QĐ-TLĐ
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2020
Trích yếu

Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ban Biên tập đăng tải để các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện.

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm