Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Luật trẻ em năm 2016

28/06/2017

Chi tiết:

Số / ký hiệu Luật số: 102/2016/QH13
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2017
Trích yếu

uật Trẻ em được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 11 khóa XIII, ngày 05 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực ngày 01/6/2017 và thay thế Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Luật
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm