Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ

10/05/2013

Chi tiết:

Số / ký hiệu 43/2013/NĐ-CP
Ngày BH 28/08/2016
Ngày hiệu lực 10/05/2013
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Nghị định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm