Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Nghị định số 200/2013/NĐ-CP của Chính phủ

26/11/2013

Chi tiết:

Số / ký hiệu 200/2013/NĐ-CP
Ngày BH 28/08/2016
Ngày hiệu lực 26/11/2013
Trích yếu Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Nghị định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm