Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ

21/11/2013

Chi tiết:

Số / ký hiệu 191/2013/NĐ-CP
Ngày BH 28/08/2016
Ngày hiệu lực 21/11/2013
Trích yếu Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Nghị định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm