Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Luật Bảo hiểm xã hội

20/11/2014

Chi tiết:

Số / ký hiệu 58/2014/QH13
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 20/11/2014
Trích yếu

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.

CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Luật
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm