Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

12/01/2015

Chi tiết:

Số / ký hiệu 05/2015/NĐ-CP
Ngày BH 28/08/2016
Ngày hiệu lực 12/01/2015
Trích yếu QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Nghị định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm