Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ

14/05/2013

Chi tiết:

Số / ký hiệu 49/2013/NĐ-CP
Ngày BH 28/08/2016
Ngày hiệu lực 14/05/2013
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Nghị định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm