Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Luật An toàn, vệ sinh lao động

25/06/2015

Chi tiết:

Số / ký hiệu 84/2015/QH13
Ngày BH 28/05/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2015
Trích yếu

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CQ ban hành Cơ quan chủ quản
Loại Luật
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm