Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung (VNPT Net3) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, Nhiệm kỳ 2017-2022

Văn Cảm -Net3  •  13:56 thứ tư ngày 28/06/2017
Ngày 23/6/2017, tại Đà Nẵng Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung (VNPT Net3) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Nam Long, Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng; đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Vũ Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Hữu Thường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung; Cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, BCH Đảng bộ; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng Ban Nữ công Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung và 98 đại biểu được bầu từ các đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc đại diện cho hơn 550 đoàn viên công đoàn của Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung.
Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung (VNPT Net3) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, Nhiệm kỳ 2017-2022


Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2017; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác và Bầu ra Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022, bầu đoàn Đại biểu của Công đoàn Trung tâm tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hạ tầng mạng lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất với báo cáo của BCH Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung, giai đoạn 2015-2017, trong đó đánh giá cao một số thành tích trong các mặt công tác như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, phối hợp với chuyên môn trong việc bố trí sắp xếp lao động và phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Công ty giao; làm tốt công tác quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động; chủ động đề xuất tổ chức nhiều hoạt động phong trào bề nổi, công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện, xã hội; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT đứng trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên; các hoạt động văn hóa thể thao cũng đạt được nhiều kết quả tốt, qua các hoạt động đã tập hợp đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể; tổ chức triển khai có kết quả các nội dung văn hóa VNPT, xây dựng và hình thành nét văn hóa đặt trưng của người VNPT Net-VNPT Net3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Đ/c Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Công đoàn TCT VNPT-Net phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy-Chuyên môn-Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ngoài việc ghi nhận đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công đoàn VNPT Net3 đạt được trong thời gian qua, để tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong thời gian đến Công đoàn VNPT Net3 cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác như: tổ chức tốt việc tuyên truyền tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động cho tập thể CBCNV-LĐ, nhất là đối với những quy định, quy chế TCT mới ban hành như quy chế phân phối tiền lương 3Ps, tiến tới trả lương đúng và đủ cho người lao động theo nguyên tắc “làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít”. Công tác biệt phái, điều động, luân chuyển cán bộ theo chủ trương của Tổng Công ty phải được áp dụng sâu rộng, uyển chuyển và hiệu quả. Công Trung tâm cần tạo tâm lý ổn định cho NLĐ, qua điều động biệt phái góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ổn định nguồn lực kỹ thuật, quản lý của khối sản xuất, nhất là các đài viễn thông. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đạo tạo và đào tạo lại cho CBCNV-LĐ đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Tiếp tục phối hợp tốt với chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động SX đạt kết quả cao hơn nữa; Thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu của Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp hơn, như công tác chăm lo bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để phát triển đảng.
Thay mặt Đảng ủy Trung tâm đồng chí Nguyễn Hữu Thường cũng đã dánh giá cao những kết quả CĐ VNPT Net3 đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian đến Công đoàn cần phối hợp với Chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy chế quy định mới của Tổng công ty, đặc biệt là phương pháp trả lương 3Ps. Làm công tác tuyên truyền để 100% người lao động hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc trả lương này đối với mục tiêu phát triển của đơn vị; theo đó Công đoàn phối hợp chuyên môn làm tốt công tác vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện các nội dung theo KNL; xây dựng và hoàn thiện bộ ngân hàng câu hỏi sát với yêu cầu đòi hỏi công việc, vận động NLĐ tham gia kiểm tra kiến thức chuyên môn qua đó không ngừng học hỏi để đáp ứng các yêu cầu, vị trí công việc, phấn đấu vào các vị trí công việc quan trọng, đạt kết quả và chất lượng công việc tốt hơn để hưởng chế độ tiền lương tương xứng.

 
Tại Đại hội, nhiều tham luận của đại biểu về vai trò trách nhiệm của Công đoàn đối với việc chăm lo đời sống CBCNV LĐ; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận, Công đoàn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNV; công đoàn tham gia với chuyên môn thực hiện đánh giá hiệu quả công việc, triển khai KNL,… được nêu lên thể hiện trách nhiệm của đại biểu đối với tổ chức Công đoàn cũng như thể hiện trách nhiệm của đại biểu đại diện cho tập thể đoàn viên trong đơn vị mình tham dự Đại hội.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 11 ủy viên, với tỷ lệ tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hạ tầng mạng lần thư I, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội Công đoàn VNPT Net3 đã thành công tốt đẹp, nhiều mục tiêu quan trọng đã được quyết nghị. Với khí thế của những ngày tháng 6, trong đó có sự kiện kỷ niệm 02 năm thành lập Trung tâm cùng với BCH mới, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung hy vọng những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội đã đặt ra sẽ sớm hoàn thành và hòa thành vượt mức góp phần vào sự phát triển không ngừng của tổ chức công đoàn, của Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung và Tổng công ty Hạ tầng mạng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Văn Cảm

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu