Tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

 •  16:10 thứ năm ngày 02/12/2021
Ngày 01/12/2021, Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định 548/QĐ-CĐVNPT-TG ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Công đoàn VNPT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Kênh tiếp nhận thông tin, mời nhập thông tin vào đây:

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu