Cán bộ công đoàn VNPT khu vực phía Bắc tham dự tập huấn công tác Tuyên giáo và Thi đua khen thưởng năm 2021

Hoàng Thanh Tú  •  13:48 thứ ba ngày 04/05/2021
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn TT&TTVN, triển khai chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn TT&TTVN. Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn về chế độ, chính sách mới của Đảng, nhà nước và tổ chức công đoàn hướng tới đoàn viên, người lao động; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt trang bị các kỹ năng cụ thể phục vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở trong giai đoạn tới.
Cán bộ công đoàn VNPT khu vực phía Bắc tham dự tập huấn công tác Tuyên giáo và Thi đua khen thưởng năm 2021

 
Trong 02 ngày 26,27/4/2021, Công đoàn TT&TTVN tổ chức Tập huấn công tác Tuyên giáo và Thi đua khen thưởng năm 2021 cho cán bộ công đoàn khu vực phía Bắc. Đến tham dự và chỉ đạo chương trình tập huấn có sự tham dự của các đồng chí Tăng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TTVN.
 
Trong 02 ngày, các đại biểu sẽ được phổ biến Tổng quan Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. Những nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật liên quan trực tiếp đến người lao động.  Hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh trên Smartphone phục vụ công tác tuyên truyền. Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; một số thay đổi trong quy chế  thi đua khen thưởng.
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Tăng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TTVN nhấn mạnh, nội dung tập huấn đề cập đến các vấn đề mang tính thời sự, được xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm. Đặc biệt là những vấn đề như tình hình kinh tế đất nước, sự phát triển của ngành TTTT, các chế đô chính sách mới liên quan đến NLĐ, các kỹ năng phục vụ công tác công đoàn.
Do đó, yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đã lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.
 
 
Cán bộ công đoàn VNPT khu vực miền Bắc tham gia lớp tập huấn
 
Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, trong 2 ngày các học viên là các cán bộ công đoàn đã được truyền đạt, tiếp thu về những nội dung mới, những chế định mới, từ đó vận dụng, thực hiện trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên canh đó để phục vụ hiệu quả hơn trong việc tác nghiệp viết tin bài phản ánh các hoạt động của tổ chức công đoàn, của phong trào CNVC, việc nâng cao các kỹ năng sử dụng công cụ như chụp ảnh, quay phim trên Smartphone … cũng rất cần thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác truyền thông. Thông qua chương trình tập huấn này, các học viên sẽ có những bức ảnh đẹp cả về nội dung, đẹp cả về nghệ thuật khi đăng tài bài viết phục vụ công tác tuyên truyền.  
 
Trước đó, chương trình Tập huấn cho các cán bộ công đoàn khu vực Miền Nam đã được tổ chức tại Tỉnh Đắk Lawsk trong 2 ngày 12,13/04/2021.

Thanh Tú 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu