Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT giai đoạn 2021 - 2025

Lê Đông Thủy  •  13:25 thứ ba ngày 04/05/2021
Ngày 23/4/2021 vừa qua UBND tỉnh Quảng Ngãi & Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông CNTT giai đoạn 2021-2025, với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Về phía Tập đoàn VNPT, phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ VT-CNTT hàng đầu tại Việt Nam sẽ ưu tiên triển khai các sản phẩm VT-CNTT theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng VT-CNTT.
Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT giai đoạn 2021 - 2025

 
Trong giai đoạn 2015-2020 vừa qua VNPT đã đầu tư, xây dựng hạ tầng mạng VT-CNTT tại tỉnh Quảng Ngãi đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều, an toàn, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KTXH của địa phương:
 
VNPT đã đầu tư xây dựng đủ hạ tầng, nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo QPAN, phòng chống thiên tai; luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ VT&CNTT đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đến năm 2020 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về hạ tầng kết nối theo lộ trình thỏa thuận hợp tác. Đến nay đã thực hiện quang hóa 100% hạ tầng đường truyền đến các Cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế các cấp...
 
Đồng thời VNPT đã tích cực phối hợp tỉnh Quảng Ngãi triển khai hiệu quả các ứng dụng CNTT đến các cấp chính quyền; các sở, ban, ngành trong tỉnh phục vụ mục tiêu cải cách hành chính và Chính quyền điện tử, như: Đề xuất các giải pháp phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công; đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do các cơ quan Trung ương triển khai theo đúng các quy định của Nhà nước. Tư vấn, xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống phòng họp không giấy tờ; Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, đào tạo tập huấn cấp Tỉnh, Sở ban ngành, huyện/thành phố, xã/phường sử dụng các hệ thống dùng chung toàn tỉnh liên thông 3 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã.
 
 
 
Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn và UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, VNPT Quảng Ngãi cũng đã chủ động phối hợp, triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT với các huyện/thành phố; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, hợp tác với các ngành như Y tế, Giáo dục để nâng cao hiệu quả phối hợp, nhất là trong lĩnh vực CNTT.
 
 
 
Bên cạnh đó đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice của tỉnh Quảng Ngãi vào trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) do VNPT xây dựng. Hệ thống quảng lý văn bản điều hành dùng chung toàn tỉnh VNPT-iOffice. Hoàn thành việc kết nối cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi VNPT-iGate với cổng dịch vụ công quốc gia, Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công và Sở Thông tin và Truyền Thông thực hiện tích hợp Biên lai điện tử, Hóa đơn điện tử và tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến VNPT-PAY.
 
Triển khai, vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến từ cấp trung ương tới tất cả cấp huyện trong toàn quốc, đưa vào vận hành khai thác chính thức từ cuối tháng 3 năm 2019. VNPT Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi thiết lập hệ thống tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến, từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 13 điểm cầu ở cấp huyện, thị, thành ủy trực thuộc theo công văn số 222-CV/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII.
 
Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi triển khai thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ CNTT ứng dụng trong ngành giáo dục, triển khai hệ sinh thái giáo dục định hướng đến năm 2025. Đến nay giải pháp Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu đã triển khai tại 32 trường học với trên 12.000 tài khoản SLLĐT kết nối “Gia đình – Nhà trường –Xã hội” đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tương tác cao, nâng cao chất lượng Giáo dục trên toàn địa bàn.
 
Giải pháp phần mềm hỗ trợ học trực tuyến VNPT E-Learning đã được triển khai cho 73% các trường học trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 4.550 giáo viên và 13.232 khóa học được các giáo viên khởi tạo cho 20.400 học sinh tham gia phục vụ công tác đào tạo trực tuyến trong gian nghỉ giãn cách dịch bệnh Covid-19.
 
Đồng thời triển khai các dịch vụ CNTT trong lĩnh vực Đoàn thể,  y tế, hợp tác trong đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực VT&CNTT, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ VT công ích, phục vụ mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Quảng Ngãi đến năm 2020.
 
VNPT đã đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp phục vụ công tác Phòng chống thiên tai ở địa phương. Đã triển khai xây dựng 20 dự án thực hiện phương án dự phòng mạng lưới theo nhiều phương thức như tăng cường tạo RING truyền dẫn, thay thế cột anten dây co bằng cột tự đứng; Tổ chức hướng quang trao đổi sợi với Viettel, hệ thống điện thoại vệ tinh Vinasat, ... với tổng vốn 25 tỷ đồng, xử lý nhanh chóng khi bị ảnh hưởng của thiên tai, luôn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên toàn tỉnh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 
Với Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông CNTT giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo ra nhiều cơ hội để VNPT và tỉnh Quảng Ngãi có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương thêm khởi sắc và đem lại nhiều tiện ích cho người dân vùng duyên hải miền trung.
ĐÔNG THỦY 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu