Phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn VNPT góp phần cùng Tập đoàn VNPT hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020

 •  16:01 thứ năm ngày 14/01/2021
Trong năm 2020, nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp khó khăn, Hoạt động SXKD của Tập đoàn VNPT cũng chịu tác động lớn như việc chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài, các dịch vụ thoại, VT-CNTT đều bị ảnh hưởng do nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp và người dân giảm, một phần VNPT đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạ giá thành dịch vụ, có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. Năm 2020, Tập đoàn VNPT đề ra hai nhiệm vụ quan trọng là: Chuyển đổi số và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện với 04 đột phá: Đột phá về công nghệ, đột phá về cơ chế chính sách, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về cơ sở hạ tầng.
Phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn VNPT góp phần cùng Tập đoàn VNPT hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020

Đ/c Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam trao Cờ thi đua năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Công đoàn VNPT hiện có 101 công đoàn trực thuộc với 794 CĐ CSTV, 560 công đoàn bộ phận và 3.789 tổ công đoàn. Số lượng đoàn viên khoảng hơn 4,3 vạn, trong đó nữ chiếm tỷ lệ khoảng 30%. Về tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, người lao động VNPT đều rất đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, tuy nhiên cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch bệnh và những khó khăn trong việc phát triển SXKD.
Đồng hành phát triển cùng chuyên môn, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn VNPT năm 2020 đã có những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2020, Công đoàn VNPT đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về chiến lược, định hướng, các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD); đặc biệt là việc người lao động phải tự học tập, đào tạo, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số và thực hiện chiến lược VNPT 4.0, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình công tác. Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch covid-19 lan rộng, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động; Công đoàn VNPT đã tập trung truyền tải thông điệp của Tổng giám đốc Tập đoàn: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD để giữ được thu nhập của người lao động như năm 2019.

Công đoàn cũng tuyên truyền cho đoàn viên và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" gắn với "Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động" năm 2020, tập trung hướng về cơ sở. Việc triển khai Văn hóa VNPT đã đi vào nề nếp và trở thành thói quen trong công việc cũng như sinh hoạt của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Công đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến toàn thể người lao động phong trào thi đua đặc biệt 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020. Đặc biệt truyền thông sâu rộng chương trình hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho các công đoàn cơ sở (CĐCS) khen thưởng ngay hàng tháng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu hàng tháng nhằm khuyến khích, động viên người lao động nỗ lực hoàn thành kế hoạch. 

Đ/c Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT
ký Thỏa ước lao động tập thể và thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động công ty mẹ - Tập đoàn VNPT

Bám sát mục tiêu, kế hoạch SXKD và chiến lược của Tập đoàn, công đoàn VNPT đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả SXKD góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020. Ngoài các phong trào “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm của VNPT”... các đơn vị đã sáng tạo tổ chức nhiều phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn, phát triển các gói dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

 Năm 2020 mặc dù vẫn còn những tồn tại, nhưng các cấp công đoàn đã thực hiện khá tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người lao động và thúc đẩy SXKD. Các lĩnh vực hoạt động vẫn được duy trì và có đổi mới cho phù hợp với thực tế SXKD trong trạng thái bình thường mới. Truyền thống nghĩa tình Bưu điện vẫn được duy trì và thể hiện rõ nét qua việc đóng góp kinh phí, công sức để ủng hộ đồng bào miền Trung, cũng như VNPT các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục những ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, ổn định cuộc sống và phát triển SXKD. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của Tập đoàn với mức tăng trưởng khá: Tổng doanh thu đạt 95% KH năm bằng 96% so với 2019; lợi nhuận đạt 102,2% KH; nộp ngân sách đạt 102% KH; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10,4%; Tập đoàn đã tập trung nguồn lực chuyển đổi số, chuyển đổi các hệ thống quản trị tiệm cận với thông lệ thế giới và phù hợp với thực tế tại VNPT…từ đó đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động vẫn giữ được thu nhập ổn định bình quân toàn Tập đoàn là gần 24 triệu đồng/người; thu nhập bình quân lao động khối cổ phần là gần 11,5 triệu đồng/người. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã đề ra nhiệm vụ và chương trình công tác với mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng và hoàn thiện các cơ chế tạo động lực, động viên cán bộ - đoàn viên - người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Tập đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nghị quyết Hội nghị người lao động lần thứ I của Tập đoàn; truyền thông, vận động người lao động tự học tập nâng cao trình độ đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số…

Công đoàn cũng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tế SXKD; nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS, phấn đấu 80% CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2020 đạt 75,3%). Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KH SXKD, thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển./.
BBT 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu