Chấp hành các quy định về công tác AT,VSLĐ.

Nguyễn Hồng Hải  •  14:31 thứ hai ngày 04/11/2019
Vừa qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông phối hợp Công đoàn VNPT kiểm tra công tác AT,VSLĐ và việc triển khai phong trào 5S tại một số đơn vị, nhìn chung các đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác AT,VSLĐ - PCCN.
Chấp hành các quy định về công tác AT,VSLĐ.

Tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ theo các quy định của Nhà nước và Tập đoàn đặc biệt quá trình thi công trên hiện trường vẫn chưa tuân thủ triệt để các quy định hiện hành. Để tăng cường công tác AT,VSLĐ-PCCN trong những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, ngày 10/10/2019, Tập đoàn có Văn bản số 4879/VNPT-NL-TL yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung về chấp hành các quy định AT,VSLĐ:

1. Thực hiện đầy đủ quy định của Pháp luật về việc chi trả bồi dưỡng hiện vật: Điều kiện về nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; điều kiện về môi trường làm việc.

2. Lập sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân; Sổ theo dõi bồi dưỡng bằng hiện vật, yêu cầu người lao động ký nhận đầy đủ và không ký thay.

3. Thực hiện khám sức khỏe đầy đủ cho tất cả người lao động và lập sổ theo dõi theo quy định.

4. Thực hiện huấn luyện AT,VSLĐ đầy đủ cho người lao động và lập sổ theo dõi theo quy định của Pháp luật.

5. Trang bị, bố trí lắp đặt phương tiện PCCC đầy đủ, phù hợp với đơn vị, đảm bảo an toàn cháy nổ theo quy định.

6. Thực hiện kiểm tra công tác AT,VSLĐ đầy đủ ở tất cả các cấp đơn vị theo quy định của Tập đoàn.

7. Đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động, đối với đơn vị có thời giờ làm việc vượt quá thời gian quy định phải chuyển sang thời giờ làm thêm và chi trả đầy đủ chế độ cho người lao động.

8. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát nhân viên địa bàn khi thi công, đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: Mũ bảo hộ lao động; dây an toàn; quần áo, giầy bảo hộ; bút thử điện…

9. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát người lao động khi thi công dưới đường dây điện, tuyệt đối không được quăng dây cáp quang khi kéo dưới đường dây điện để tránh trường hợp bị phóng điện…


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu