Tập đoàn VNPT ban hành chính sách hỗ trợ thai sản cho lao động nữ

Nguyễn Thị Phương  •  16:17 thứ năm ngày 03/10/2019
Từ ngày 01/01/2020, lao động nữ thuộc Tập đoàn nghỉ sinh con sẽ được hỗ trợ thai sản từ 10.000.000đ/lần sinh, ngoài khoản trợ cấp thai sản do BHXH chi trả.
Tập đoàn VNPT ban hành chính sách hỗ trợ thai sản cho lao động nữ

Sau hội nghị nữ VNPT trong kỷ nguyên 4.0 được Công đoàn VNPT phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn tổ chức vào tháng 3 tại Đà Nẵng, trên cơ sở các ý kiến đồng thuận của đại biểu nữ là cán bộ chủ chốt của chuyên môn, công đoàn các đơn vị, tại buổi làm việc về Quy chế phối hợp năm 2019 giữa Ban Thường vụ Công đoàn VNPT và Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn VNPT đã đề xuất để xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ thai sản cho lao động nữ. Theo đó, chính sách hỗ trợ thai sản cho lao động nữ được Tập đoàn ban hành nhằm hỗ trợ, đồng hành, động viên, tạo điều kiện cho lao động nữ sinh con được hỗ trợ thêm về tinh thần và vật chất.

 
Theo văn bản số 4530/VNPT-NL ngày 23/9/2019 của Tập đoàn, từ ngày 01/01/2020, lao động nữ thuộc Tập đoàn nghỉ sinh con, ngoài khoản trợ cấp thai sản do BHXH chi trả, được hưởng thêm một khoản hỗ trợ một lần mức 10.000.000đ (mười triệu đồng); trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, lao động nữ được hỗ trợ thêm 5.000.000đ.


Đối tượng được hỗ trợ gồm lao động nữ là người quản lý doanh nghiệp và người lao động giao kết Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc tại cơ quan Tập đoàn và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn, sinh một hoặc hai con hoặc sinh quá hai con nhưng không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình quy định tại Pháp lệnh dân số.


Tập đoàn yêu cầu Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến chính sách đến lao động nữ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng công văn này. Đơn vị căn cứ vào bản sao giấy khai sinh để tiến hành chi hỗ trợ cho lao động nữ. Đơn vị quy định về chính sách hỗ trợ này trong Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế nội bộ của đơn vị làm cơ sở hỗ trợ lao động nữ. Thời hạn hỗ trợ cho lao động nữ sinh con trong vòng 3 tháng kể từ khi người lao động sinh con.


Các công ty con (Tổng công ty VNPT-Media, VNPT-Vinaphone, Công ty Focal) và các đơn vị sự nghiệp (Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Đa Khoa Bưu điện) căn cứ công văn này, xây dựng chính sách hỗ trợ lao động nữ sinh con từ nguồn của đơn vị phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.


Chính sách của Tập đoàn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với NLĐ nói chung và lao động nữ nói riêng, qua đó giúp NLĐ thêm yên tâm, tin tưởng và gắn bó vì sự phát triển của Tập đoàn.


Nguyễn Phương

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu