Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ

Nguyễn Hồng Hải  •  14:09 thứ năm ngày 25/04/2019
Phong trào 5S thiết thực thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm AT,VSLĐ”.
Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ


Trong những năm qua, Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm AT,VSLĐ”. Tuy nhiên, tại một số đơn vị còn xảy ra hiện tượng mất AT,VSLĐ mà nguyên nhân một phần do việc bố trí, sắp xếp nơi làm việc thiếu khoa học, ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh của Tập đoàn.


Để đảm bảo AT,VSLĐ, cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng làm việc cho CBCNV, tạo hình ảnh đẹp đối với khách hàng. Ngày 26/3/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã ký ban hành Văn bản liên tịch số 1159/LT-VNPT-CĐVNPT về việc phát động “Phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ”.


5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri: Sàng lọc, Seiton: Sắp xếp, Seiso: Sạch sẽ, Seiketsu: Săn sóc và Shitsuke: Sẵn sàng. Phong trào 5S được triển khai sâu rộng tới các đơn vị nhằm mục tiêu tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời giảm thiểu các lãng phí thời gian tìm kiếm hồ sơ, tài liệu, lãng phí vật tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc qua đó tăng năng suất lao động.


Để triển khai có hiệu quả Phong trào 5S, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT yêu cầu chuyên môn và công đoàn các đơn vị cần có sự chủ động phối hợp chặt chẽ để việc thực hiện 5S phải được duy trì thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và có sự tham gia của toàn thể người lao động tại đơn vị.


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu