Tháng Công nhân năm 2019: Tổng Liên đoàn tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ giao lưu, đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao

Nguyễn Thị Phương  •  16:05 thứ tư ngày 13/02/2019
Đó là nội dung trong kế hoạch số 08/KH-TLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động ban hành ngày 31/01/2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Cuộc đối thoại lần này là dịp để người đứng đầu Chính phủ lắng nghe những đề xuất chính sách phát huy vai trò của chính đội ngũ công nhân, người lao động kỹ thuật bậc cao.
Tháng Công nhân năm 2019: Tổng Liên đoàn tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ giao lưu, đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao

Tháng Công nhân năm nay, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ, gồm: Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân. Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành cụ thể hóa thành 5 hoạt động trọng tâm. Một là, thát triển đoàn viên công đoàn nhân Tháng Công nhân và dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam; phát động các phong trào thi đua phát huy vai trò công nhân trong sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển của đất nước. Hai là, chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; phấn đấu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc có 10 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ba là, hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 15.000 đồng trở lên; tổ chức chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Bốn là, phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ có hiệu quả. Năm là, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân năm 2019.

Đối với công đoàn cơ sở, kế hoạch chỉ rõ: Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức 01 (một) hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức ngày 11 tháng 5 năm 2019 nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; chú trọng các hoạt động, như: Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện các công trình, xây dựng doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, các công trình phục vụ công nhân, con công nhân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm,  tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên nhân Tháng Công nhân.

Kế hoạch yêu cầu, các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 cho công nhân lao động tại cơ sở.


BBT

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu