Download mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Nguyễn Kim Định  •  15:37 thứ năm ngày 01/12/2022
Để thống nhất nội dung pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT  lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn VNPT gửi các đơn vị file gốc pano, băng zon để sử dụng trong Đại hội Công đoàn. Khi có Backdrop  năm 2023 thống nhất chung toàn Tập đoàn, backdrop Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công đoàn VNPT.
Download mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Download pano, băng zon đại hội:

Pano đại hội

Băng zon đại hội: Băng zon 1; Băng zon 2

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu