Download nhạc nghi lễ Chào cờ và mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Nguyễn Kim Định  •  15:37 thứ năm ngày 01/12/2022
Để thống nhất nhạc nghi lễ Chào cờ và nội dung backdrop, pano, standy, băng zon, phù hiệu Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT  lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn VNPT gửi các đơn vị file gốc để sử dụng trong Đại hội Công đoàn.
Download nhạc nghi lễ Chào cờ và mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

1. Quốc ca (có lời) và Bài ca công đoàn (có lời)
Nhạc và lời: Quốc ca và Bài ca Công đoàn (Sử dụng cho nghi lễ Chào cờ trước khi khai mạc Đại hội Công đoàn).

2. Quốc ca (có lời)

Nhạc và lời: Quốc ca (Sử dụng cho nghi lễ Chào cờ sau khi Bế mạc Đại hội Công đoàn).

3. Download pano, băng zon đại hội:

Backdrop đại hội
Tranh cổ động tuyên truyền đại hội

Standy đại hội: Mẫu 01 Mẫu 02

Băng zon đại hội: Băng zon 1; Băng zon 2

Phù hiệu đại hội: Mẫu đại biểu chính thức (ĐB: đương nhiên, chỉ định, triệu tập - màu đỏ)Mẫu đại biểu khách mời (màu xanh)

Chú ý: Để mở file mời giải nén và dùng phần mềm photoshop.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu