Form mẫu Đại hội Công đoàn cơ sở

 •  11:27 thứ ba ngày 29/11/2022
Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn VNPT gửi các biểu mẫu có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn các đơn vị tải về các mẫu biểu và tham khảo sử dụng trong Đại hội Công đoàn, góp phần tổ chức thành công đại hội.
Form mẫu Đại hội Công đoàn cơ sở

Download mẫu biểu.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu