Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

 •  15:43 thứ sáu ngày 28/10/2022
Ngày 11/7/2022, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, nvề lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II
Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

Chi tiết tại Văn bản Nội bộ mục "Đại hội II Công đoàn VNPT"

https://congdoan.vnpt.vn/van-ban

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu