Bản tin pháp luật tháng 8/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  10:13 thứ sáu ngày 04/11/2022
Bản tin pháp luật tháng 8/2022

Bản tin pháp luật tháng 8/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/7/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định 1290/QĐ-BKHĐT 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu;

- Thông tư 03/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/6/2022 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư 04/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/6/2022 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 32/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông;

- Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 7/2022

Trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/Bantinphapluatt7_22(1).pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu