Bản tin pháp luật tháng 7/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  10:08 thứ sáu ngày 04/11/2022
Bản tin pháp luật tháng 7/2022

Bản tin pháp luật tháng 7/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về Hóa đơn, chứng từ;

- Thông tư 07/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTTTT ngày 28/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz;

- Thông tư số 13/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin;

- Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

- Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông;

- Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - phần truy nhập vô tuyến;

- Thông tư 78/2021/BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 6/2022.

Trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/08_7 Ban tin Phap luat thang 7 nam 2022.doc

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu