Bản tin pháp luật tháng 5/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  09:53 thứ sáu ngày 04/11/2022
Bản tin pháp luật tháng 5/2022

Bản tin pháp luật tháng 05/2022 gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:
 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn
- Quyết định số 742/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;
- Quyết định số 764/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối;
- Quyết định số 769/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa;
- Quyết định số 807/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
- Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”
- Thông tư 11/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện;
- Thông tư 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS;
- Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.
- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.
- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 4/2022.

Trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/Ban tin phap luat thang 5_2022(2).pdf

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu