Bản tin pháp luật tháng 8/2019

 •  08:40 thứ sáu ngày 14/01/2022
Bản tin pháp luật số 8 – tháng 8/2019 gồm 4 phần chính: - Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng  8/2019. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. - Phần 2: Danh sách 11 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có hiệu lực trong tháng 8/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm. - Phần 3: Tóm tắt 02 văn bản nội bộ của Tập đoàn ban hành để tất cả người lao động trong Tập đoàn có thể nắm được. - Phần 4: Danh sách 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ. Ban Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn.
Bản tin pháp luật tháng 8/2019

Bản tin pháp luật số 8 – tháng 8/2019 gồm 4 phần chính:

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng  8/2019. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Phần 2: Danh sách 11 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có hiệu lực trong tháng 8/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.

- Phần 3: Tóm tắt 02 văn bản nội bộ của Tập đoàn ban hành để tất cả người lao động trong Tập đoàn có thể nắm được.

- Phần 4: Danh sách 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ.

Ban Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn. /Uploads/files/Ban tin phap luat so 8 thang 8 2019(1).pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu