Bản tin Công đoàn VNPT số tháng 8/2021

 •  18:03 thứ ba ngày 14/09/2021
Lãnh đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn, Thường trực Công đoàn VNPT chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Thái Nguyên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn VNPT. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 8, khóa I và kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công đoàn VNPT. Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát  triển phụ nữ VNPT”.
Bản tin Công đoàn VNPT số tháng 8/2021

Download Bản tin Công đoàn VNPT số tháng 8/2021

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu