Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

Nguyễn Thị Phương  •  13:46 thứ ba ngày 23/04/2019
Năm 2019, các cấp Công đoàn cần tiếp tục triển khai các nội dung góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 và Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch hành động Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. Trong đó có nhiệm vụ BCH công đoàn các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chuyên môn cùng cấp trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp và các chính sách có lợi hơn cho LĐN theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Thực hiện các hoạt động truyền thông với đa dạng hóa các hình thức để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước mở rộng đối tượng được truyền thông, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới và lãnh đạo. 

Thứ ba: Tổ chức các hội nghị tập huấn lồng ghép, đưa nội dung về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các chương trình tọa đàm, nói chuyện; cử cán bộ tham gia các chương trình tập huấn về kiến thức giới, bình đẳng giới;  hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019. 

Thứ tư: Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động triển khai các nội dung về năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, bằng cách nhắn tin ủng hộ Chương trình, mỗi tin nhắn có trị giá 20.000 đồng  với cú pháp BC gửi 1409, thời gian nhắn tin từ ngày 27/3 đến 24h00 ngày 27/4/2019. Số tiền thu được từ tin nhắn ủng hộ sẽ tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội vùng biên giới liên quan đến phụ nữ.


Thứ năm: Hưởng ứng hoạt động "Girls in ICT Day” của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) - Tổ chức chuyên ngành về viễn thông và công nghệ thông tin thuộc Liên hợp quốc, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan được Chính phủ ủy quyền đại diện tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ITU; Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT hưởng ứng "Girls in ICT Day” (tạm dịch là Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT) nằm trong “Chương trình mục tiêu bình đẳng giới” của Liên hợp quốc tổ chức hàng năm vào ngày thứ Năm, Tuần 4, tháng Tư (Năm 2019 vào ngày 25/4), nhằm khuyến khích các Quốc gia thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực để chia sẻ các vấn đề liên quan đến nữ giới trong lĩnh vực ICT và vai trò của ICT đối với sự nghiệp của nữ giới.

Thứ sáu: Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 

N.P

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu