Chương trình 5S - nét đẹp văn hóa của CBCNV VNPT Quảng Bình

Hoàng Thị Thủy  •  13:35 thứ sáu ngày 10/08/2018
Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, nâng cao năng suất lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; Tháng 6/2018, VNPT Quảng Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 5S đến toàn thể CBCNV VNPT Quảng Bình.
Chương trình 5S - nét đẹp văn hóa của CBCNV VNPT Quảng Bình


Phòng máy của TTVT Bố Trạch sau 5S

Để đạt được mục tiêu chung đề ra, VNPT Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 5S và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: 100% CBCNV trong đơn vị thực hiện đúng ý nghĩa, nội dung và thực hiện đầy đủ 5S tại nơi làm việc của mình; 100% các phòng quản lý, các phòng làm việc của các đơn vị cơ sở trực thuộc đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp trình tự, khoa học; 100% các các đơn vị triển khai thực 5S thường xuyên liên tục. Công đoàn VNPT Quảng Bình đã phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác truyền thông chương trình 5S đến toàn thể CBCNV bằng các hình thức truyền thông trực tiếp, gián tiếp, bằng các hình ảnh, video để cụ thể hóa hoạt động 5S.


Chương trình 5S được triển khai qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 -  thực hiện 5S tại nơi làm việc của từng CBCNV và khuôn viên làm việc chung của đơn vị. Giai đoạn 2 - tiếp tục triển khai thực hiện 5S  tại các phòng máy, kho, trạm viễn thông. Hàng tháng, VNPT Quảng Bình lấy ngày thứ 7 của tuần cuối cùng của tháng làm ngày 5S, toàn thể CBCNV đồng loạt tham gia thực hiện 5S theo nhiệm vụ được phân công.

        
Sau 8 tuần triển khai, Chương trình 5S đã thực sự “thấm” vào mỗi CBCNV và nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên được phát huy mạnh mẽ trong sự chung tay cùng tập thể đơn vị xây dựng môi trường làm việc sạch, đẹp, khoa học. Đến nay, 100% các đơn vị cơ sở đã tổ chức triển khai chương trình 5S, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm về 5S  ở hai mức tập thể và cá nhân, có hình ảnh ghi nhận kết quả thực hiện 5S báo cáo về Ban chỉ đạo VNPT Quảng Bình; nhiều đơn vị đã thực hiện việc triển khai, giám sát chương trình 5S lồng ghép việc triển khai thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – đẹp” vì thế phong trào mang lại hiệu quả rất thiết thực.

   
Giai đoạn 2, thực hiện 5S đã trở thành thói quen hàng ngày, được duy trì thường xuyên của mỗi CBCNV. Hàng tháng, các đơn vị đăng ký số lượng phòng máy, kho, trạm triển khai thực hiện 5S. 

  
Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo triển khai 5S VNPT Quảng Bình sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể và đẩy mạnh công tác truyền thông để chương trình 5S thực sự là một nét đẹp văn hóa của CBCNV VNPT Quảng Bình. 
         
                                                                                                              Hoàng Thủy

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu