Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh vệ sinh lao động

Nguyễn Hồng Hải  •  12:59 thứ hai ngày 10/04/2017
Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Bưu chính VNPT đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo ngày càng tốt hơn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh vệ sinh lao động

Xây dựng môi trường làm việc văn minh
Hàng năm, Tập đoàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho công tác ATVSLĐ, trong đó chú trọng vào các nội dung: Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ; Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Chăm sóc sức khỏe người lao động; Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, các qui trình, qui phạm kỹ thuật, nội qui, kỷ luật lao động đã được xây dựng, ban hành và phổ biến đến từng người lao động. Điều kiện về an toàn vệ sinh lao động ngày một nâng lên. 
Năm 2016, Công đoàn VNPT chú trọng nâng cao nâng cao nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), đây là lực lượng nòng cốt đảm bảo ATVSLĐ tại các đơn vị. Ngoài ra, nội dung PCCN trong lao động sản xuất cũng được Công đoàn VNPT tuyên truyền đến toàn thể người lao động nhằm trang bị những kiến thức giúp cho người lao động biết cách tự bảo vệ mình, nhiều đơn vị còn tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là giáo dục cho người lao động hiểu và nắm vững hơn nội dung văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Phong trào “sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, được các đơn vị duy trì và thu hút được đông đảo người lao động tham gia. Trong năm 2016, đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng, năng suất lao động được công nhận và áp dụng.
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, văn hóa, sạch đẹp, an toàn, không khói thuốc lá tiếp tục được duy trì và ngày càng tạo ra những hiệu ứng tích cực trong CBCNV. Đặc biệt phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” được các đơn vị tham gia, hưởng ứng sôi nổi và trở thành phong trào mang tính nòng cốt. Việc kiểm tra chấm điểm phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” được duy trì thường xuyên mỗi tháng/1 lần đối với tổ, đội sản xuất, 3 tháng/lần đối với các Trung tâm, Phòng bán hàng và 6 tháng/lần đối với các Công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó nhiều đơn vị áp dụng mô hình 5S (Sàng lọc; Sắp xếp; Sạch sẽ; Săn sóc; Sẵng sàng) đã góp phần tạo ra môi trường làm việc trở nên sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện và an toàn hơn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tăng năng suất lao động.
Nhìn chung công tác AT, VSLĐ năm 2016 đã được các cấp Công đoàn VNPT chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc đem lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của các cấp công đoàn, của người lao động về công tác AT, VSLĐ đã được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách về AT, VSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động, các vụ cháy nổ, nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tuy nhiên các đơn vị vẫn phải tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác chỉ đạo, thực hiện công tác AT, VSLĐ. Ở một số công đoàn cơ sở công tác này còn hạn chế, việc tuyên truyền giáo dục cho người lao động còn chưa hiệu quả, vẫn còn có hiện tượng vi phạm các quy định về ATVSLĐ dẫn đến tai nạn lao động đáng tiếc, thiệt hại đến tính mạng người lao động.
Để thực hiện phát huy hiệu quả
Với mục tiêu là hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp xảy ra trong thời gian tới, năm 2017, Công đoàn VNPT chú trọng vào các giải pháp sau: Đổi mới các hình thức tuyên truyền, huấn luyện sao cho thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác AT, VSLĐ, Vận động CBCNV phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, chú trọng việc xây dựng các mô hình điểm về công tác ATVSLĐ để các đơn vị tham quan học tập; Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các an toàn vệ sinh viên…..

Nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, tháng 3/2017, Công đoàn VNPT phối hợp với chuyên môn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động” tới trên 41.000 đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Tập đoàn. Thông qua cuộc thi này, Tập đoàn mong muốn từng người lao động nắm bắt và hiểu rõ được những quy định mới của Luật An toàn vệ sinh lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động để từ đó thay đổi nhận thức và biến thành hành động thực tế góp phần giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh tật, là tiền đề để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động. Bài thi được thực hiện dưới hình thức trực tuyến, thuận lợi cho người lao động tham gia và nắm bắt các kiến thức về ATVSLĐ. 
Với các giải pháp đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên và người lao động năm 2017, Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, góp phần cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, động viên người lao động yên tâm công tác, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của Tập đoàn.
Nguyễn Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu