Ra mắt Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Nguyễn Kim Định  •  01:19 thứ sáu ngày 29/05/2015
Ngày 28/5/2015, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt, đây là sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động Công đoàn của Ngành Thông tin và Truyền thông. Đến dự buổi lễ có Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đ/c Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các tổ chức Công đoàn quốc tế tại Việt Nam; Lãnh đạo Tập đoàn VNPT; VietnamPost; Tổng Công ty Mobifone; VTC…
Ra mắt Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

 Ngày 3/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam (BĐVN) thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN). Sự sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn BĐVN thành Công đoàn TT&TT VN của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh dấu một bước phát triển của Ngành, góp phần đưa Ngành TT&TT Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Với cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN khóa XIV nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 41 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên và 7 ban. Số lượng biên chế của Công đoàn TT&TT gồm 25 người.
Được thành lập ngày 30/8/1947, với 1.460 đoàn viên thuộc 17 tổ chức Công đoàn trực thuộc, Công đoàn BĐVN đã không ngừng lớn mạnh, đồng hành với sự phát triển của Ngành. Thời điểm Công đoàn TT&TT VN tổ chức Lễ ra mắt có gần 9 vạn đoàn viên với 5 Công đoàn cấp trên cơ sở, 223 Công đoàn trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 68 năm qua, Công đoàn BĐVN đã hoàn thành tốt vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh của CBCNV và người lao động ngành Bưu điện. Không ngừng phát triển và lớn mạnh, Công đoàn BĐVN đã và đang quản lý trực tiếp gần 9 vạn đoàn viên Công đoàn trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố. 
Với một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực như Bộ TT&TT hiện nay, việc thống nhất các tổ chức Công đoàn các đơn vị thành một tổ chức Công đoàn thống nhất phù hợp quy mô quản lý và tên gọi của Bộ chủ quản là một yêu cầu cấp thiết. 
Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định công nhận bổ sung Đ/c Chu Văn Bình, làm Chủ tịch và các Đ/c Trần Văn Sỹ, Đ/c Trần Vũ Hà làm các Phó Chủ tịch. 

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới hôm nay sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban cán sự Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và người lao động mong muốn. Nhiệm vụ của Công đoàn TT&TT VN trong giai đoạn mới rất nặng nề do hội nhập quốc tế, cạnh tranh gay gắt và Ngành TT&TT phải tiếp tục đóng góp một vai trò tích cực trong phát triển đất nước. Đồng chí khẳng định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để đưa hoạt động Công đoàn TT&TT VN lên một tầm cao mới. Tiếp tục phát huy truyền thống ngành Bưu điện và phát triển trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn và tích cực hơn”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Việc ra mắt Công đoàn TT&TT VN là sự kiện đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng của Công đoàn BĐVN với bề dày 68 năm xây dựng và phát triển trong việc tập hợp lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bưu điện trước đây và Ngành Thông tin và Truyền thông ngày nay, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn BĐVN đã triển khai và phát huy có hiệu quả vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo chức năng của mình, Công đoàn BĐVN đã tham gia quản lý nhà nước, tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức; Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được trong 68 năm qua, Công đoàn BĐVN đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao qu‎‎ý  như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là Công đoàn Ngành, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị Công đoàn TT&TT VN cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua; Nội dung các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị cơ sở; Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản; Thông qua các phong trào và hoạt động Công đoàn để làm cầu nối, tạo mối quan hệ phối hợp giữa các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Bộ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT trong thời gian tới.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống Công đoàn trong Ngành TT&TT, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công đoàn TT&TT VN để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn BĐVN (nay là Công đoàn TT&TT VN), bổ sung kế hoạch công tác năm 2015; Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn TT&TT VN đúng theo các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tế của Ngành TT&TT; Hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành trong năm 2015.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ TT&TT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 81/CT-BTTTT ngày 22/01/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Cũng theo Bộ trưởng, trong giai đoạn hiện nay, Ngành TT&TT đang cùng cả nước thực hiện tái cơ cấu về tổ chức và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành, vai trò của các tổ chức Công đoàn trong Ngành càng đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu tâm tư, tình cảm và vận động, động viên người lao động tại các đơn vị thấy được những lợi ích của việc đổi mới, quyết tâm cùng doanh nghiệp thực hiện tốt quá trình tái cấu trúc tại từng đơn vị nói riêng và toàn Ngành TT&TT nói chung.

Đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành cảm ơn và tiếp thu ký kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch TLĐLĐVN; đồng chí Bộ trưởng Bộ TT & TT. Đồng chí nhấn mạnh “Chúng tôi ý thức được rằng, đây cũng là trọng trách mà gần 9 vạn cán bộ, đoàn viên CBCNV trong toàn Ngành giao cho. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong thời gian tới rất nặng nề. Thời cơ và thuận lợi để chúng ta tiếp tục phát huy những thành quả của 68 năm xây dựng và phát triển của CĐBĐVN có nhiều; song khó khăn và thách thức đối với chúng ta cũng không ít, cho nên, ngoài sự nỗ lực của Ban chấp hành, chúng tôi mong muốn thường xuyên nhận được sự Chỉ đạo, lãnh đạo của ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, sự hợp tác, giúp đỡ của lãnh đạo chuyên môn các cấp với phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn Ngành TT & TT”.
Minh Quân

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu