Giám sát chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách chế độ đối với người lao động và công tác ATVSLĐ tại VNPT – Media

Nguyễn Thị Phương  •  08:36 thứ sáu ngày 15/09/2023
Từ ngày 28-30/8/2023, thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đoàn giám sát của Công đoàn VNPT đã thực hiện giám sát tại Tổng công ty VNPT – Media.
Giám sát chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách chế độ đối với người lao động và công tác ATVSLĐ tại VNPT – Media

Đoàn thực hiện giám sát gồm hai hình thức trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho đoàn cũng như cơ sở. Đơn vị được giám sát sẽ chuẩn bị báo cáo theo đề cương và các tài liệu gửi các thành viên để thực hiện giám sát trực tuyến, trao đổi thông tin, nắm tình hình việc thực hiện các nội dung của cơ sở, hỗ trợ, chia sẻ những nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện tốt.

Chiều ngày 30/8/2023 đoàn đã tổ chức làm việc và kết luận giám sát. Đoàn giám sát gồm Đ/c Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng đoàn, Đ/c Lê Hải Lý, Phó Trưởng Ban Nhân lực Tập đoàn Phó Trưởng ban và các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Chính sách Công đoàn VNPT, Ban Nhân lực Tập đoàn tham gia đoàn. Thành phần Công ty VNPT làm việc với đoàn giám sát gồm Đ/c Nguyễn Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Đ/c Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng đại diện các Ban, Văn phòng của Tổng công ty.   

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn và đại biểu của Tổng công ty đã trao đổi thống nhất những kết quả đã làm tốt và những nội dung còn tồn tại trong việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng công ty về Quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách chế độ đối với người lao động và công tác ATVSLĐ.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn đề nghị Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, vì quyền lợi của NLĐ và sự phát triển của Tổng công ty.

Nguyễn Thị Phương

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu