Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 “VNPT - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

Hoàng Thanh Tú  •  10:59 thứ ba ngày 12/09/2023
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Ngày 07/9/2023, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam ban hành Công văn số 589/CĐTTTT-TG-NC về việc hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 “VNPT - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng tạo được sức lan toả và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh...
Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 là “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo đó, Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 vào tuần thứ 3 tháng 9 năm 2023. Nội dung hưởng ứng đó là: (1) Phát động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn hoạt động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường làm việc, sinh sống. Tập trung thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Căn cứ điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, hoạt động, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và tạo giá trị lan tỏa cao trong cộng đồng. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc; lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; tuyên truyền xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiêm; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. (3) Áp dụng linh hoạt, phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, Fanpage… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường; ưu tiên thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (4) Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan, cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023:
1. Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế.
2. Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế.
3. Trổng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4.  Hãy giữ gìn vệ sinh chung nói không với xả rác bừa bãi.
5.  Từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy lad hành động thiết thực bảo vệ môi trường./.

BBT.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu