Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

Nguyễn Thị Phương  •  08:26 thứ tư ngày 16/11/2022
Sáng ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn (Ban TTND) đã tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã tham dự và chỉ đạo; cùng tham dự có các đồng chí đại diện Thường trực, Ủy viên BCH Công đoàn VNPT.
Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

Tại cuộc họp, Đ/c Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban TTND đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, Báo cáo nêu rõ: Ngay từ khi đi vào hoạt động, Ban TTND Công ty mẹ - Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm kỳ, hàng năm, Ban TTND đã cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động năm 2021 và năm 2022; tổ chức triển khai hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm, báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn VNPT và Tổng Giám đốc Tập đoàn để triển khai thực hiện. Cụ thể:

Thứ Nhất, đối với nhiệm vụ giám giát thường xuyên: các thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo nội dung phân công thông qua thu thập thông tin từ người lao động phản ánh trực tiếp, gián tiếp qua các kênh thông tin, TTNB của Tập đoàn, Công đoàn VNPT như: Hệ thống văn bản điện tử (VNPT-eoffice), thư điện tử, Diễn đàn người VNPT, các nhóm trao đổi thông tin của cán bộ công đoàn qua các ứng dụng App Công đoàn VNPT, mạng xã hội khác…các tài liệu của người sử dụng lao động/đại diện người sử dụng lao động được ủy quyền phát hành liên quan đến phạm vi giám sát của Ban TTND.

Thứ Hai, đối với nhiệm vụ giám sát chuyên đề: Ban TTND trong nhiệm kỳ hoạt động đã chú trọng xây dựng kế hoạch, nội dung và đề cương thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề thuộc phạm vi giám sát và theo đúng quy trình của pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Đã thực hiện được 11 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó: Năm 2021: thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề gồm: việc quản lý, khai thác và sử dụng công trình thể thao VNPT tại tòa nhà VNPT VinaPhone, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc tại VNPT-Net, thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động tại VNPT-IT, Thanh Hóa, Đồng Nai. Năm 2022: thực hiện 06 cuộc giám sát chuyên đề gồm: việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VNPT Hải Dương, Khánh Hòa, Bình Định; việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại VNPT  Yên Bái, Long An, Bình Phước.

Thông qua các cuộc giám sát chuyên đề, đoàn đã nghiên cứu, rà soát hơn 300 văn bản, nội quy, quy chế của đơn vị ban hành liên quan đến chuyên đề giám sát trên cơ sở quy định của pháp luật lao động, quy định của Tập đoàn. Từ đó giúp đơn vị tổng rà soát lại các văn bản, nội quy đảm bảo đúng quy định và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên cơ sở hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp. Sau các cuộc giám sát Ban TTND đã có báo cáo với Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn VNPT về những tồn tại, khó khăn cũng như các ý kiến đề xuất của cơ sở, cụ thể: đã có 17 kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội quy, quy chế, cơ chế, chính sách chế độ của Tập đoàn và Công đoàn VNPT, trong đó có 12 ý kiến với Tổng Giám đốc Tập đoàn và 5 ý kiến với Ban Thường vụ Công đoàn VNPT. Các kiến nghị đề xuất của cơ sở và Ban TTND đã được Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT tiếp thu, chuyển các Ban chức năng xem xét, giải quyết giúp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Tô Dũng Thái đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2022 của Ban TTND. Đồng chí khẳng định, Ban TTND với trách nhiệm cao của đồng chí Trưởng ban và các thành viên đã hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, đặc biệt trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Ban TTND đã đổi mới, sáng tạo triển khai các hoạt động trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo hiệu quả, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đồng chí cũng ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, phản biện mà Ban TTND đã đề xuất.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Ban TTND Công ty mẹ, Ban đã triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động thiết thực, không chồng chéo, cùng với Công đoàn VNPT tạo sự cộng hưởng tốt cho hoạt động giám sát, phải biện tích cực của tổ chức chính trị, xã hội, xứng đáng là tổ chức đại diện của đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VNPT, sự tích cực, chủ động của các thành viên, Ban TTND đã triển khai nhiệm vụ chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo phương thức hoạt động trên cơ sở nguyên tắc theo quy định của pháp luật đã hoàn thành tốt kế hoạch trong nhiệm kỳ đã đề ra, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Công đoàn VNPT.

Nguyễn Thị Phương

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu