Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Nguyễn Hồng Hải  •  09:25 thứ ba ngày 12/07/2022
Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-CĐTTTT ngày 4/7/2022 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của các thế hệ CBCNV Tập đoàn VNPT đối với người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngày 7/7/2022, Công đoàn VNPT ban hành Văn bản số 374/CĐVNPT-CS hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), theo đó đề nghị  các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2022)

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa tại đơn vị, địa phương; coi trọng việc động viên, khích lệ và phát triển sâu rộng hoạt động nghĩa tình trong đơn vị, giữa các đơn vị trong Tập đoàn và địa phương, nhằm thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thực sự là phong trào tự nguyện, là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, lâu dài.

3. Căn cứ tình hình thực tế, từ nguồn kinh phí của đơn vị theo quy định, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử truyền thống, qua đó giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho CBCNV; thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công, gia đình chính sách, tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 27/7; tổ chức gặp mặt CBCNV, người lao động đơn vị là thương binh, thân nhân liệt sỹ.

4. Đối với các đơn vị được Tập đoàn giao quản lý, chăm sóc các phòng truyền thống, di tích, tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ, Công đoàn đơn vị vận động CBCNV, đoàn viên tham gia chăm sóc, dọn dẹp, vệ sinh các công trình, đảm bảo các công trình lịch sử truyền thống luôn sạch đẹp, trang trọng, khang trang.

5. Tổng hợp số liệu thống kê số lượng anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh là các bộ công đoàn qua các thời kỳ có công với cách mạng báo cáo về Công đoàn VNPT trước ngày 20/7/2022 (Nếu có).

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu