Hội nghị cụm công đoàn số 5 năm 2022

Nguyễn Thị Tâm Thuận  •  11:01 thứ hai ngày 04/07/2022
Vừa qua, Tại Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm công đoàn Số 5 đã tổ chức Sinh hoạt Cụm Công đoàn năm 2022. Hội nghị có sự tham sự của gần 100 đại biểu đến từ 17 đơn vị trong cụm từ Nghệ An đến Đà Nẵng: Trong đó 7 địa bàn Viễn thông và trung tâm kinh doanh: Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng;  05 đơn vị trực thuộc các Tổng công ty : Văn phòng Media Miền Trung;Trung tâm Hạ tầng miền trung, Trung tâm VNPT IT3; Trung tâm bán hàng Miền Trung, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ 3.
Hội nghị cụm công đoàn số 5 năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp: đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT-TT VN; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn VNPT; đồng chí Nguyễn Đồng Long - PCT Công đoàn Tổng Công ty DVVT và Chánh Văn phòng Công đoàn VNPT cùng các đồng chí cán bộ Công đoàn TCty DVVT, công đoàn VNPT.

Đ/c Nguyễn Nhật Quang - Cụm trưởng cụm Công đoàn số 5 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Nhật Quang, Trưởng đại diện, Giám đốc Viễn thông TT Huế, Cụm trưởng Cụm Công đoàn số 5 cũng đã đánh giá sơ bộ về hoạt động của các Công đoàn cụm trong năm 2021, 5 tháng đầu năm 2022. Hầu hết các đơn vị đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo đồng hành sát cánh cùng với Chuyên môn triển khai tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn về công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác phòng chống thiên tai song song với đảm bảo và đẩy mạnh các hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao, góp phần đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội..

Cụm Công đoàn số 5 đã tổ chức tốt nhiệm vụ SXKD, các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua theo Chỉ thị, hướng dẫn của Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn BCVT Việt Nam, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức phong trào, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu, công tác phối hợp, khoán quản địa bàn…..Tổ chức Công đoàn tích cực tham gia cùng chuyên môn đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT, chủ động chuyển dịch cơ cấu dịch vụ số, triển khai Chiến lược VNPT 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn góp phần nâng cao đời sống cho người lao động .... bằng nhiều hình thức khác nhau với những cách làm mới phù hợp, tạo được động lực, thúc đẩy khả năng sáng tạo trong SXKD, nhìn chung các đơn vị trong Cụm đều cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, có tăng trưởng và có vị trí xếp hạng cao/khá trong Tập đoàn.

Tại Hội thảo các đơn vị trong Cụm trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động SXKD, hoàn thành nhiệm vụ SXKD, với các chủ đề như: Phát triển tốt dịch vụ MyTV; Kiểm soát ngưng hủy tốt các dịch vụ BRCĐ/MyTV; Phát triển tốt Số hóa khách hàng; Công tác thu cước đạt hiệu quả cao và phát triển CTV kênh bán hàng ….

Đồng thời, cùng chia sẻ về tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, với các chủ đề như: Công đoàn tổ chức các hoạt động công nhân, viên chức, lao động, các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người lao động, công tác phối hợp, các hoạt động an sinh xã hội; Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc “đổi mới công tác tổ chức, thực hiện” để đồng hành cùng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các đề xuất, kiến nghị liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động…

Đ/c Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT-TT VN phát biểu chỉ đạo

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn VNPT phát biểu chỉ đạo

     

Tại buổi Hội nghị, đại biểu đã tiếp thu 3 ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công đòan cấp trên: Phát biểu của đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT-TT VN, Phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn VNPT, Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đồng Long, PCT Công đoàn Tổng Công ty DVVT. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Cụm Công đoàn số 5 đối với việc góp phần cùng Chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cụm đã chủ động và tích cực hỗ trợ hoạt động của các công đoàn thành viên, chứng minh nghĩa tình và tính nhân văn VNPT đối với công đoàn viên và người lao động. Các đồng chí đề nghị Cụm Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động số 249/CTr-BCH- CĐVNPT của Công đoàn VNPT về việc thực hiện Nghị quyết số 09 - NQCĐ/ĐUTĐ ngày 22/12/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn VNPT trong tình hình mới”. Năm 2022, Công đoàn VNPT đồng hành cùng chuyên môn đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả của các hoạt động Công đoàn. Để có thể trở thành hình mẫu tiên phong trong công tác chuyển đổi số cũng như nhiệm vụ dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia được Chính phủ giao phó.

Tôn vinh người lao động

Hội nghị đã tôn vinh 16 đoàn viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua doa Chuyên môn và Công đoàn phát động. Tri ân 02 Cán bộ Công đoàn đã nghĩ hưu năm 2021-2022.

Với tinh thần đổi mới, chia sẻ, đồng trách nhiệm Hội nghị cụm đã thu được nhiều đóng góp, kinh nghiệm, giải pháp, đề xuất của các đơn vị và đề ra chương trình hành động cho 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỤM CĐ SỐ 5

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu