Ban TTND Tập đoàn giám sát chuyên đề Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Bình Định

Phạm Tiến Dũng  •  16:38 thứ ba ngày 07/06/2022
Ngày 02/6/2022, đoàn công tác Ban Thanh tra nhân dân Công ty Mẹ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam do đ/c Chí Sần Thị Bình, phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân làm trưởng đoàn đã đến làm việc với VNPT Bình Định về công tác giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kế hoạch số 144/KH-CĐVNPT-TTND ngày 29/3/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Về phía VNPT Bình Định có đ/c Phạm Quốc Trung – Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Bình Định, Quyền Giám đốc VNPT Bình Định; đ/c Lê Xuân Quý – Chủ tịch Công đoàn VNPT Bình Định và đại diện Ban Thanh tra nhân dân.
Ban TTND Tập đoàn giám sát chuyên đề Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Bình Định

Tại buổi làm việc Đ/c Lê xuân Quý – Chủ tịch Công đoàn VTT đã thông qua báo cáo tóm tắc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Bình Định, trong năm qua Ban Giám đốc đã phối hợp với BCH Công đoàn chỉ đạo triển khai tới các đơn vị trực thuộc và người lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đảng viên trong thực hành dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Ổn định việc làm, bảo đảm và nâng cao đời sống cho CBCNV người lao động. Triển khai các quy chế liên quan đến quyền lợi người lao động đến các tổ công đoàn cơ sở, gắn việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở VNPT Bình Định đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn, Bộ luật lao động; Quy chế dân chủ của Tập đoàn; Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể: Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động hàng năm; Công đoàn đối thoại định kỳ với Giám đốc đơn vị đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia đóng góp ý kiến các quy chế, quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động như: Quy chế tiền lương, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, tham quan du lịch…

Trong thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, đúng yêu cầu, nhiệm vụ đoàn giám sát đã tập trung vào các nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Quy chế dân chủ ở Tập đoàn VNPT ban hành theo quyết định số 196/QĐ-VNPT-TCNL ngày 12/3/2021; Viễn thông Bình Định cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, đơn vị không có các cá nhân vi phạm phải tiến hành xử lý kỷ luật, cũng như không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến quan hệ lao động.

Kết thúc buổi làm việc đ/c Sần Thị Bình thay mặt đoàn công tác đã phát biểu ý kiến và đề nghị Viễn thông Bình Định tiếp tục phát huy và triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Nhà nước và Quy chế dân chủ cơ sở ở Tập đoàn; có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục tổ chức các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân đơn vị xây dựng cụ thể kế hoạch hoạt động hàng năm, tổ chức hoạt động giám sát theo chuyên đề theo quy định tại Nghị định 156/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Phạm Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu