Ban TTND Tập đoàn giám sát chuyên đề Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Khánh Hòa

Võ Văn Thìn  •  14:19 thứ ba ngày 07/06/2022
Thực hiện kế hoạch số 144/KH-CĐVNPT-TTND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn về giám sát chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn (Ban TTND) do Bà Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban TTND Tập đoàn đã tiến hành giám sát tại Viễn thông Khánh Hòa theo hình thức: Thực hiện giám sát từ xa thông qua nghiên cứu các báo cáo, các văn bản, tài liệu do đơn vị cung cấp từ ngày 23 đến ngày 25/5/2022; Thực hiện giám sát trực tiếp tại Viễn thông Khánh Hòa trong ngày 03/6/2022.
Ban TTND Tập đoàn giám sát chuyên đề Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Khánh Hòa

Qua công tác giám sát đoàn có những nhận xét, đánh giá: Ban Giám đốc đơn vị đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo, triển khai tới các đơn vị trực thuộc và người lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Quyết định 196/QĐ-VNPT-TCNL ngày 12/3/2021 của Tập đoàn; đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành và thường xuyên tổ chức đánh giá quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn công đoàn để triển khai các hoạt động vì quyền lợi của người lao động và sự phát triển của đơn vị; chú trọng quyền được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, kiểm tra, giám sát các hoạt động chung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Công đoàn Viễn thông Khánh Hoà đã chủ động trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như: chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân, phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và các hình thức dân chủ khác. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động các cấp năm 2021 (tổ chức ngày 05/3/2021); năm 2022 (tổ chức ngày 16/02/2022). Kết quả Hội nghị người lao động đều được thông báo tới người lao động đơn vị. Tại hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, các kiến nghị đề xuất của người lao động đều được lãnh đạo chuyên môn, công đoàn trả lời, giải quyết. Các nội dung của Hội nghị đều được ban hành thông qua nghị quyết và được đánh giá định kỳ hàng năm. Viễn thông Khánh Hòa cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong niên độ giám sát, đơn vị không có các cá nhân vi phạm phải tiến hành xử lý kỷ luật, cũng như không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến quan hệ lao động…

Đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT và Lãnh đạo Công đoàn VNPT Khánh Hòa tới thăm CBCNV mặc bệnh hiểm nghèo

Nhân chuyến công tác và Tháng công nhân năm 2022, Bà Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban TTND Tập đoàn đã cùng với lãnh đạo Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa đến thăm hỏi và động viên 02 gia đình CBCNV-NLĐ có Vợ, con bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quà tặng tuy không lớn nhưng nhiều nghĩa tình đúng với 10 chữ vàng truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” của người Bưu điện trước đây, và người VNPT hiện nay luôn ghi nhớ ./.

Văn Thìn

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu