Điều chỉnh hỗ trợ người lao động nhiễm dịch Covid-19 (F0) năm 2022

Nguyễn Hồng Hải  •  14:44 thứ hai ngày 30/05/2022
Tập đoàn đã ban hành Văn bản số 101/VNPT-TCNL ngày 10/01/2022; Văn bản số 1110/VNPT-TCNL ngày 11/03/2022 về hỗ trợ người lao động bị nhiễm dịch Covid-19 (F0) phải điều trị nội trú tại Bệnh viện/Cơ sở Y tế;
Điều chỉnh hỗ trợ người lao động nhiễm dịch Covid-19 (F0) năm 2022

Theo đánh giá của Bộ Y tế, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các ca bệnh nặng/tử vong giảm mạnh, tiến tới có thể xem dịch Covid-19 như một bệnh đặc hữu (bệnh thông thường). Do đó Tập đoàn điều chỉnh đối tượng áp dụng hỗ trợ tại Văn bản số 101/VNPT-TCNL và Văn bản số 1110/VNPT-TCNL như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: F0 nặng phải sử dụng máy ECMO hỗ trợ tại Bệnh viện.

2. Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người.

3. Nguồn kinh phí: Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích VNPT.

4. Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi Tập đoàn có văn bản thay thế.

Văn bản này thay thế Văn bản số 1110/VNPT-TCNL ngày 11/03/2022 về hỗ trợ người lao động bị nhiễm dịch Covid-19 (F0) phải điều trị nội trú tại Bệnh viện/Cơ sở Y tế.

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu