Tổ chức cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”

Nguyễn Kim Định  •  01:10 thứ sáu ngày 20/05/2022
Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn về Kết luận cuộc họp đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT năm 2021 và một số nội dung phối hợp trọng tâm năm 2022; Ngày 19/5/2022 Công đoàn VNPT đã ban hành Kế hoạch số 254/ KH-CĐVNPT-TG, Tổ chức Cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Công đoàn VNPT; Bài dự thi sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Thời gian thi thử từ ngày 20/5-29/5/2022, thi chính thức từ 00h00 ngày 30/5 đến 24h00, ngày 08/6/2022.
Tổ chức cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng đối với việc giữ khách hàng và phát triển sản phẩm dịch vụ của VNPT; mỗi đoàn viên, người lao động cần thấy rõ được vai trò của mình khi tham gia vào quá trình đáp ứng yêu cầu, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của khách hàng. Tạo môi trường thuận lợi cho người lao động được học hỏi, cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn công việc. Tối ưu, đa dạng hoá và làm mới trải nghiệm của khách hàng nhằm khẳng định vị thế và gia tăng gắn kết giữa khách hàng với VNPT. Thông qua cuộc thi, tổng hợp, lưu trữ tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, nâng cao sản phẩm dịch vụ.

Đối tượng tham gia: 100% đoàn viên công đoàn, người lao động; khuyến khích các đơn vị vận động cộng tác viên tham gia. Đối tượng không tham gia: Toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động tại Cơ quan Tập đoàn, Khối cổ phần và Bệnh viện; Thành viên Ban tổ chức, tổ giúp việc cuộc thi và các thành viên tham gia lập trình ứng dụng không tham gia dự thi. 
 

 
NGUYÊN TẮC XÉT GIẢI THƯỞNG CUỘC THI “NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG”

Nội dung đề thi Thông tin tổng quan về trải nghiệm khách hàng của Tập đoàn; Kiến thức cơ bản cần có khi làm việc, tiếp xúc với khách hàng.

Giải thưởng:
- Giải thưởng cá nhân
+ 03 giải Nhất : 3.000.000 đồng/giải
+ 06 giải Nhì : 2.000.000 đồng/giải
+ 09 giải Ba : 1.000.000 đồng/giải
+ 50 giải Khuyến khích : 500.000 đồng/giải

- Giải thưởng tập thể:
+ 01 giải Nhất : 20.000.000 đồng/giải
+ 02 giải Nhì : 15.000.000 đồng/giải
+ 03 giải Ba : 10.000.000 đồng/giải
+ 05 giải Khuyến khích : 5.000.000 đồng/giải.

Văn bản đã yêu cầu các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc tổ chức triển khai vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, công khai, minh bạch, có sức lan tỏa; góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chi tiết Kế hoạch số 254/ KH-CĐVNPT-TG

 

Hướng dẫn tải ứng dụng Công đoàn VNPT

Tài liệu học tập, nghiên cứu kèm theo Văn bản EOF: 362037

BBT

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu