Hỗ trợ cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV

Nguyễn Hồng Hải  •  11:00 thứ năm ngày 29/07/2021
Hiện nay một số công trình thiết yếu phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV như nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch… phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV tại một số đơn vị, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa đã xuống cấp và không đáp ứng công năng sử dụng.
Hỗ trợ cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV

Nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho CBCNV, Tập đoàn đã thống nhất hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV cho 19 đơn vị trực thuộc với tổng số tiền là 2.766.000.000đ với các hạng mục hỗ trợ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh và các hạng mục liên quan nước sinh hoạt.

Việc hỗ trợ cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ làm việc và sinh hoạt CBCNV góp phần cải thiện điều kiện, môi trường lao động cho CBCNV, để người lao động yên tâm công tác, cống hiến, góp phần thực hiện tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Hồng Hải

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu